اصلا خیلی جالبه...

آدما همیشه اولش خوبن. وارد زندگیت میشن، عوضت میکنن، کم کم خسته میشن و گند میزنن به خودت و زندگیت.

دلیلشم تنوع طلب بودن بشره. این تنوعشون جالبه :(