واقعاً خود بشر تعجب برانگیزه.

بعضیا مشکل دارن، حتی خودشونم نمیدونن. خاک تو سرت بی شعور

لااقل کمی نقدپذیر باشین