استادای خیلی مسخره ای داریم...

جداً بیسوادن

عمراً بشه تو کله شون فرو کرد. کتاب دوران دبیرستانو میگم ببین :| باز برمیداره چیزشعر تحویلمون میده. اصلا این هیچ. میشه یه جوری با روشش سر کرد :)

یکی دیگه هست دو مسئله دقیقا شبیه هم، همه مولفه هاش یکی هستن فقط روی مسئله یکم فرق میکنه.

فرض کنین اونجا میگه اینقدر کتاب داریم، توی این یکی میگه اینقدر سیب داریم مثلا.

جوابای هر دو مسئله یکی نشدن :|

من موندم الان اگه حتی مثل خودشم بخوای بنویسی اشتباه میگیره دیگه. تازه مثلا دکترا داره :|||