خب بعد یه مدت گفتم دوباره بنویسم.

مخاطبی که نداره ولی خب حداقل یه جا نوشتم.

بعضی وقتا با یه آدمی روبرو میشی که به قدری احمقانه حرف میزنه که هیچ جوره نمیتونی جوابشو بدی. اصلا چی میتونی بگی؟ واقعا آدم حس میکنه به شعور خودش توهین میکنه با جواب دادن بهش.

بدتر اینه که یه عده دیگه هم باهاش هم عقیده باشن.

اصلا شاید من اشتباه میکنم :)))

ولی نه، بعــــــــــــــــــــــــــیده