آخیش
به فصل شش رسیدم
خیلی وقت بود می‌خواستم دوباره دوره کنم
همیشه تازگی داره این سریال
یه جورایی بهم امید میده، روحیه می‌گیرم