اینجا خلوت خوبیه

خیلیا میان و میرن ولی کاری به کارت ندارن، نمی‌شناسنت

قضاوتت نمی‌کنن، گیر نمیدن بهت

بعضی وقت‌ها حتی کلی آدم هم دور و برت باشه، بازم تنهایی

یه حسی بهم میگه هیچوقت از تنهایی در نمیام :) البته خوبه، راضیم