هِلو...
راستش پوستر این سریالو دیدم و کنجکاو شدم ببینم چطوریه.
انتظار نداشتم تا این حد ازش خوشم بیاد، ولی عالی بود واقعاً
یه کمدی از آندریا سویج، بازی عالی‌ای هم توش داره
پیشنهاد می‌کنم به همه :)