به خیال خودم داشتم بازنشسته میشدما

ولی باز نذاشتن

الان همه بچه‌ها منو با همین بازنشستگیام می‌شناسن :))))))

خلاصه نمی‌دونم چرا دست از سرم برنمی‌دارن

اون از ناین، اینم از لیل...

می‌خوام یه مدت تفریح کنم

کلا جوونی نکردم

ولی خب نمی‌ذارن که. حداقل آخر ماه چیزی برام بمونه باز یه چیزی

زندگی پر از مشکلاته، یه کار خوب با درآمد خوب که نداشتم باشم به گام