فانتزیم اینه جدا بشم و یه بارم که شده تو خونه با خیال راحت قلیون بکشم
مثل بقیه لم بدم، تخمامو بخارونم، کارمو بکنم، فیلممو ببینم
:)