نمی‌دونم عادیه یا نه
ولی انگاری کسی برام مهم نیست
خیلی راحت می‌رینم به رابطه ها
پشیمونم نمیشم
شاید از بی احساسی باشه