انگار 64 تا پست دیگه هم زدم.

تعداد کس گفتنام زیاد شده تازگیا :)))