انگاری اینطور که معلومه خیلی شخصیت زننده‌ای دارم. خیلیا فکر می‌کنن منظوری دارم، قدیم اینطوری نبودم ولی برام عادت شده. شرایط یه جوری شد که اینطوری عوض شدم. به نظرم یه جبهه دفاعیه که آدما تو شرایط خاصی به خودشون می‌گیرن. حداقل من که اینطوری شدم ولی باور دارم که قطعاً شرایط آدما رو عوض می‌کنه

خلاصه Fuck what u think about me