خیلی دلم یه هم‌دم می‌خواد ولی اخلاقم تخمیه...

نمی‌دونم چاره چیه