اسکل زیاد داریم...

نمی‌فهمن، اطلاعات ندارن... ولی اظهار نظرات بی‌جا می‌کنن، کلی آدم هم باور می‌کنن چون متخصص می‌دونن طرف رو. کاری هم نمیشه کرد. قبولش دارن :))

هی وای من