خیلی وقت‌ها دروغ تنها چیزیه که راحتت می‌کنه.

چون حقیقت رو به هیچ وجه قبول نمی‌کنن. میگی نمی‌تونم، میگن چرا، خب نمی‌تونم دیگه. باور نمی‌کنن. اگه از اول یه دروغ بگی که دست از سرت بردارن، راحت میشی. به نظرم وقتی طرف حسابت نفهمه، همین که دروغ بگی هم اشکالی نداره.