یادمه قبلا همینجا نوشتم که اینقدر کار سرم ریخته که میخوام خودمو از همین پلمون پرت کنم پایین ولی میترسم فلج بشم.

الان یه جوری شده، راضیم پام بشکنه، حداقل راحت بشم. فکر کنم به زودی به همون فلج شدن هم راضی بشم