امروز بالاخره از لیل مدیا خارج شدم.

یکم برام محیطش زیادی سخت بود وگرنه مشکلی نداشت. با مدیرشم که دوستیم مشکلی باشه کمک می‌کنیم به هم.

ولی فعلا  برام بهتره یه محیط دیگه باشم. واقعا امیدوارم امسال سال خوبی باشه. چون دیگه از بدبیاری خسته شدم. امسال آخرین سالیه که له له میزنم. اینو باید همیشه تو مغزم فرو کنم.

سالی پر از دروغ، بهانه، تنبلی، گشادی، بی‌پولی، بی‌عاری، الافی و... داشتم. دیگه خسته شدم