ای شیر توی این منطقم.

بعضی وقتا فکر می‌کنم منطق چیز بی‌خودیه ولی حداقل من باید به یه چیز باور داشته باشم. نمی‌تونم بی‌باور بمونم.

امیدوارم اگه اشتباه می‌کنم خدا خودش بخشه به خاطر اشتباهتم.