واقعا برام مهم نیست طرف چه گذشته‌ای داشته

یا چه مشکلی داره، همین که از شخص الانش خوشم بیاد خیلی مهمه

(مثلا من خودم خیلی آدم Coolـی هستم :))