تاحالا با کسی وارد یه رابطه جدی نشدم

دوست دارم امتحان کنم، ولی از یه طرف کسی که می‌خوام رو پیدا نمی‌کنم یا اینکه شخص بتر دن می هست.

از طرف دیگه هم حوصله سرو کله زدن با کسی که باهاش راحت نیستم رو ندارم. من نمی‌تونم جلوی خودم رو از ناراحت کردن کسی که باهاش راحت نیستم بگیرم.

شاید خیلی‌ها اینو بگن ولی من واقعا آدم متعهدیم و اگه یه وقت رابطه جدی هم داشته باشم، بهش اطمینان دارم. شاید کمی شکاک باشم ولی هیچوقت در حد نزدیک جدی هم نمیشه.

یه مدت تزلزل داشتم ولی فکر کنم کاملا پشت سر گذاشتم

خوبه یه جا داشته باشی حرفاتو بگی. نگران نباشی که کسی بفهمه. چون هر کی میخونه غریبه ست. هر چقدر میخوان درموردت فکر کنن :))