یه دنیای جدیدو انگار دارم تجربه می‌کنم

خوشم میاد از این دنیا