هیچوقت نیازی نیست حسودی کنه یا بهم بی اعتماد باشه

من هیچکس جز فرشته‌ام نمی‌بینم

کاش این و عمق احساسم رو می‌دونست تا اصلا نگران نمی‌بود