جهنم یعنی از این سخت تره؟

از این سخت تر می‌تونه باشه؟

اصلا جهنمی هست؟ یا الان توی جهنمم؟

چه گناهی کردم من؟

مرگ ایده‌آل‌ترین چاره‌ست