هیچکی حتی نمی‌فهمه ناراحتم

نمی‌تونم ناراحتیمو بروز بدم

از درون دارم آتیش می‌گیرم

هر لحظه می‌خوام منفجر بشم

مردن خیلی بهتره، خیلــــــــــی