کاش اصلا شروع نمیشد

کاش نمی‌گفتم

باعث شدم این همه فشارو تحمل کنه