دلار 15 تومن، یورو 17 تومن
چطوری زندگی کنیم؟
دلار بالا رفته، حقوقا بالا رفته؟ دستمزد بالا رفته؟
کارگر بدبخت چطوری خرج خونوادشو در بیاره؟