دو چیز جلومو گرفته کارو تموم نکنم

1. قولم به تو

2. به خاطر خودت

که هیچوقت فکر نکنم بفهمی واسه چی. هیچوقت نمی‌فهمی چقدر درد کشیدم. هیچوقت نمی‌فهمی هر روز پشت خنده‌هام، غم‌های زیادی هست. هیچوقت نمی‌فهمی هر روز به مرگ فکر می‌کنم

بالاخره یه زمانی می‌رسه که دیگه اینا هم برای تموم نکردن کافی نیستن. دارم حس می‌کنم که اون روز داره می‌رسه

بله