میگه هیچوقت تنهام نذار

با هیچکس نباش

هر وقت دلم خواست بیا باهام حرف بزن، ولی برای خودت وقت ندارم

به درد و دلای من گوش کن. من که دو کلمه حرف میزنم یه موضوعی پیدا میشه عوض میشه

جز تو کیو دارم بهش بگم؟ ها؟ کیو دارم؟

د لامصب دارم می‌میرم، چرا اینقدر بی تفاوتی؟