آنلاینی و محل نمی‌ذاری

با بقیه خوشی

یه سریال کوفتی می‌بینی و حوصله منو نداری

این چهار روز یه دقیقه ننشستی باهام حرف بزنی. همه‌اش دعوا کردی ولی من اونقدر شعور داشتم که ناراحتت نکنم و راحت ببینیش

بهم میگی دست از سرم بردار. فلان ساعت میرم و فلان ساعت میام، پیام نده

چه غلطی بکنم اونوقت؟

یه رابطه واقعی خواستم، ولی انگار تو معنی رابطه رو نمی‌دونی

یهویی بی خبر می‌ذاری میری ولی من ده دقیقه نباشم، اس میدی و میگی کجایی. تازه با عصبانیت

واقعا کم آوردم دیگه