منتظرم همه بخوابن

درایوامو پاک کردم

گوشیمو ریست کردم

رمم رو هم فرمت زدم

همه که خوابیدن تک تک پیام میدم. توی دو تا گروه هم پیام میدم حلالیت می‌گیرم

به آرمان اعتماد دارم. یه کاری رو به اون می‌سپرم

و می‌دونم که انجام میده

امیدوارم توی این دنیا حق ناس‌هام رو ببخشن

ایمان ضعیفی داشتم ولی می‌دونم خدا اونقدر بزرگه که شخصی نکنه، امیدوارم ببخشه