یکی امروز بهم گفت چرا دوست دختر نداری؟

اینقدر تابلوئه؟

نمی‌دونم شاید از بی‌عرضگیم باشه

شایدم از اینکه حوصلشو ندارم

البته آره، قبلا از بی‌عرضگیم بود، ولی الان واقعا حال هیچیو ندارم

فقط کار کار کار